За да се избере възможно най-точно изпарителятна хладилната инсталация, хладилната мощност и температурният режим, в който ще работи, трябва да бъдат известни като входни количества. Целта на познаването на тези количества е изчислението, определено от продукта между общия коефициент на топлопреминаване и повърхността на уреда. Ако този параметър е известен, чрез умножаване по температурната разлика може да се получи охлаждащата мощност.

Правилният дизайн и изборът на изпарители е от особено значение за правилната и ефективна работа на хладилните инсталации. Неправилно оразмерен изпарител може да причини прекомерно намаляване на температурата на изпаряване, което може да доведе до намаляване на хладилната мощност с около 3-4% , с всеки паднал градус. На практика всеки тип изпарител съответства на собствената си система за разширяване на хладилния агент. Това е и причината, поради която изпарителят не може да бъде отделен от системата си за подаване на течности.