Хладилният агрегат представлява набор от части, който има за цел да задейства хладилния агент в инсталационната верига. Агрегатите, продавани от нашата компания, са разделени в три категории:

Хладилни компресори

За приложения с ниско термично натоварване или малки хладилни системи, където се използват основно херметичникомпресори, ние предлагаме компресори Tecumseh, Danfoss или Maneurop, които покриват диапазон от мощности между 50 и 3000 W.

Кондензационни групи

Кондензационнитегрупи представляват комплекта, състоящ се от: компресор, кондензатор и резервоар за течност. Този агрегат превръща газовите пари, произтичащи от кипенето на термичния агент в изпарителя, в течност, за да започне нов цикъл на охлаждане.

Хладилни котли

Хладилните котли са най-сложните агрегати, използвани в големи хладилни инсталации с множество потребители. Те се състоят от два или повече компресора, които работят заедно. Доставяните от нас котли обикновено се произвеждат в собствена работилница, като по този начин имат възможност да доставят всякакъв вид хладилен котел.